• EcoMet / AutoMet


  • 203mm, 254mm or 305mm diameter table tops
  • Variable working speed
  • LED lighting workspace
  • Manual or semiautomatic mode
  • Individual or load centers

  read more >>

 • Foundry Master PRO


  • Opseg talasnih dužina 130nm – 800nm
  • Mogućnost analize N u čeliku i P u aluminijumu
  • Mala potrošnja argona
  • Jet-stream tehnologija za analizu uzoraka kompleksnih geometrija

  read more >>

 • ELCOMETER 456


  • Invertni metalografski mikroskop
  • Trinokularna glava
  • 6v 20W halogena lampa
  • Kretanje postolja 50x40 mm

  read more >>

 • SCORPION


  • Samohodno vozilo na daljinsko upravljanje
  • 50m domet
  • 8h rada sa jednim punjenjem
  • Rotirajuća sonda za suvo merenje, 5MHz

  read more >>

 • Catalog of our products >>

  We offer equipment and supplies the world's leading companies. This equipment, developed on the basis of unique scientific and technical solutions to enterprises optimize the development process, production and control.

 • BUEHLER >>

  Please contact us with problems in metallography, the company will BUEHLER with his extensive experience to offer safe quality solution.

 • ELCOMETER >>

  Material testing prior to application of coating, profile checking, purity, climatic conditions, thickness of coating, adhesion and porosity.
  show more

METALOGRAFIJA / PETROGRAFIJA

Metalografija je metoda ispitivanja materijala kod koje se čini vidljivom struktura materijala optičkim sredstvom, mikroskopom, te se onda opisuje kvalitativno ili kvantitativno.

Uopšteno, priprema uzoraka zahteva 5 koraka:
 • Sečenje
 • Ulivanje u kalup
 • Brušenje
 • Poliranje
 • Nagrizanje
Ispravna priprema uzoraka je pretpostavka da se stvarna struktura može posmatrati, identifikovati, ocenjivati i dokumentovati.

Nakon brušenja i poliranja dobija se svetla i glatka površina kao ogledalo. Da bi se to postiglo kompanija BUEHLER razvila je sistem okretanja radne ploče sa transmisijskom snagom motora, kod čega je smanjena buka, a pogodno je za jednostavno korištenje i održavanje.

Isto tako važno je ispravno sečenje, bez oštećenja mikrostrukture. U tu svrhu kompanija BUEHLER nudi abrazivne i precizne mašine za sečenje sa velikim izborom reznih ploča.

Kod poluautomatske pripreme važno je da su metalografski uzorci jednake veličine što se postiže hladnim utapanjem u kalupe sa akrilnim ili epoksi smolama za materijale osetljive na temperaturu i pritisak, ili pod povišenom temperaturom i pritiskom u presi.
Veliki izbor BUEHLER-ovih brusnih ploča, brusnog papira, tkanina za poliranje, pasta, suspenzija i lubrikanata omogućava ispravnu pripremu metalografskih uzoraka različitih materijala.

Mikroskop, kamera i software za transfer, čuvanje i obradu slike, kompanija BUEHLER je posebno razvila i pilagodila modularni software OmniMet koji omogućava automatsku analizu, kao npr.: veličina zrna, poroznost, promene oblika i veličina, procentualni udeo faza i sl.
Postupak merenja tvrdoće po Vickers , Knoop i Rockvell metodi, manuelni i automatski tvrdomeri zastupljeni su linijom digitalnih i analognih mikro, semi-makro i makro meračima tvrdoće. Omogućena je i potpuna automatizacija uz pomoć software OmniMET MHT.

Obratite nam se sa problemima iz metalografije, kompanija BUEHLER će vam sa svojim dugogodišnjim iskustvom sigurno ponuditi kvalitetno rešenje.

Web adresa:
www.buehler.com


Buehler - Equipment

Buehler - Consumables

Buehler - 2011 Consumables buyer guide

Buehler - Summet