• EcoMet / AutoMet


  • 203mm, 254mm or 305mm diameter table tops
  • Variable working speed
  • LED lighting workspace
  • Manual or semiautomatic mode
  • Individual or load centers

  read more >>

 • Foundry Master PRO


  • Opseg talasnih dužina 130nm – 800nm
  • Mogućnost analize N u čeliku i P u aluminijumu
  • Mala potrošnja argona
  • Jet-stream tehnologija za analizu uzoraka kompleksnih geometrija

  read more >>

 • ELCOMETER 456


  • Invertni metalografski mikroskop
  • Trinokularna glava
  • 6v 20W halogena lampa
  • Kretanje postolja 50x40 mm

  read more >>

 • SCORPION


  • Samohodno vozilo na daljinsko upravljanje
  • 50m domet
  • 8h rada sa jednim punjenjem
  • Rotirajuća sonda za suvo merenje, 5MHz

  read more >>

 • Catalog of our products >>

  We offer equipment and supplies the world's leading companies. This equipment, developed on the basis of unique scientific and technical solutions to enterprises optimize the development process, production and control.

 • BUEHLER >>

  Please contact us with problems in metallography, the company will BUEHLER with his extensive experience to offer safe quality solution.

 • ELCOMETER >>

  Material testing prior to application of coating, profile checking, purity, climatic conditions, thickness of coating, adhesion and porosity.
  show more

OPTIČKA EMISIONA SPEKTROSKOPIJA

Kod metode ispitivanja materijala Optičkom Emisionom Spektrometrijom, atomi u uzorku se pobuđuju energijom koja dolazi od varnice formirane između uzorka i elektrode.

Energija varnice izaziva elektrone u uzorku da emituju svetlost koja se konvertuje u spektralni obrazac. Merenjem talasnih dužina i intenziteta u ovom spektru, OES analizatori Oxford Instrumentsa mogu da izvrše kvalitativnu i kvantitativnu analizu sastava materijala sa velikom preciznošću.

Kompanija Oxford Instruments pokriva celokupnu gamu Optičkih Emisionih Spektrometara, od mobilnih sa baterijskim napajanjem, pokretnih, pa do stacionarnih.

FOUNDRY-MASTER UV

Pouzdan i precizan laboratorijski spektrometar za kvalitativnu i kvantitativnu analizu elemenata na metalnim uzorcima. CCD optika koristi vakum komoru za uklanjanje štetnih uticaja vazduha. Postolje za uzorke je takve konstrukcije da omogućava analizu delova i većih dimenzija i nepravilnih oblika.

FOUNDRY-MASTER UV Flyer

FOUNDRY-MASTER PRO

Optički emisioni spektrometar „visoke“ klase za kompletnu analizu materijala. Dizajniran za visoke performanse i pouzdanost, ovaj uređaj sa inovativnim optičkim sistemom i proširenim spektrom talasnih dužina garantuje preciznu identifikaciju i analizu svih važnih elemenata pa i azota u čeliku ili fosfora u aluminijumu.

FOUNDRY-MASTER PRO Flyer

FOUNDRY-MASTER COMPACT

Laboratorijski spektrometar sa varničenjem a bez vakum komore, baziran na Foundry Master-u specijalno razvijen za analizu obojenih metala i njihovih legura. Može se koristiti i u laboratorijskim i u industrijskim uslovima. Takođe se mogu analizirati delovi velikih dimenzija i nepravilnih oblika.

FOUNDRY-MASTER COMPACT Flyer

PMI-MASTER PRO

Robustni portabl spektrometar dizajniran za brzu analizu, sortiranje ili identifikaciju metala, na terenu. Merenje se obavlja sondom, uređaj je lak za rukovanje i ne zahteva naporan trening za korišćenje. Priključivi modul može biti korišćen nezavisno od transportne jedinice omogućavajući rad i na teško pristupačnim mestima.

PMI MASTER PRO Flyer

TEST-MASTER PRO

Mobilni spektrometar za preciznu analizu, sortiranje i identifikaciju metalnih uzoraka. Uređaj je specijalno razvijen za kontinualno korišćenje u najoštrijim industrijskim okruženjima. Ispitivanje se vrši uz pomoć test sondi koje omogućavaju merenje i na terenu sa ispiranjem u struji argona. Strujni parametri su takvi da omogućavaju pobudu na skoro svim metalima i legurama pa i na sivom livu.

TEST-MASTER PRO Flyer

FOUNDRY-MASTER XPERT

Najnoviji optički emisioni spektrometar kompanije Oxford Instruments predstavlja idealnu kombinaciju cena – karakteristike. Ovaj stacionarni instrument garantuje visoke performanse kako u laboratoriji tako i u industrijskom okruženju.

FOUNDRY-MASTER Xpert Flyer